Headway Ceredigion

Organisation details

Address:
Tesco Community Room, Park Avenue
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PB
United Kingdom
Telephone:
01974 821301
Email:
dolaubach@gmail.com
Website:
http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/
Services
  • Drop In
  • Information
Activities
  • Service User Groups

Meetings

Monthly drop in

Monthly, First Monday of the month excluding January 1pm - 3pm

Tesco Community Room, Park Avenue Aberystwyth SY23 1PB

01974 821301

Further information

Welcome to Headway Ceredigion!


Headway Ceredigion is the local branch of the national charity Headway UK. It provides support to people who have experienced a brain injury, their family, and carers.


It meets every first Monday of the month in the Tesco Community Room, Park Avenue Aberystwyth SY23 1PB, 1pm - 3pm


The services which Headway Ceredigion can provide include: -


Care and support to people experiencing brain injuries and their family.

  • Listening skills.
  • Contacts within the medical and legal profession.
  • Access to a library of Headway literature.
  • Meetings once per month.

Headway Ceredigion invites you to come along and share experiences with friendly people who understand and have experienced similar problems. 


Please feel free to drop in between 1.00 pm – 3.00 pm

Free refreshments available


For further information please contact us by phone on 07881 347544 or by email at dolaubach@gmail.com or ffion.jones@headway.org.uk 


Website: http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/


Croeso i Headway Ceredigion!


Headway Ceredigion yw'r gangen leol yr elusen genedlaethol Headway UK. Mae'n darparu cefnogaeth i bobl sydd wedi cael profiad o anaf i'r ymennydd, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'r gwasanaethau sydd Headway Ceredigion yn gallu darparu yn cynnwys -


• Gofal a chefnogaeth i bobl sy'n dioddef anafiadau i'r ymennydd a'u teuluoedd;

• Sgiliau gwrando;

• Cysylltiadau yn y proffesiwn meddygol a chyfreithiol;

• Mynediad i lyfrgell o lenyddiaeth Headway;

• Cyfarfod unwaith y mis.


Mae Headway Ceredigion yn eich gwahodd i ddod draw i rannu profiadau gyda phobl cyfeillgar sy'n deall ac wedi cael problemau tebyg.


Mae croeso i chi alw i mewn rhwng 1:00-3:00pm


Lluniaeth am ddim sydd ar gael


I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar y ffôn ar 07881 347544 neu drwy e-bostio dolaubach@gmail.com neu ffion.jones@headway.org.uk

http://www.headwaysouthwestwales.org.uk/