Headway Conwy & Denbighshire

Organisation details

Address:
c/o Gamlins Morfa Hall 141Bath Street
Rhyl
Denbighshire
LL18 3EB
United Kingdom
Telephone:
07992196699
Email:
denbighshire@headway.org.uk
Services
  • Carer Support Groups
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information

Meetings

Monthly, 3rd Tuesday of the month

Abergele Golf Club, Abergele

07805 517 180

Further information

Headway Denbighshire & Conwy supports brain-injured people, their carers, friends and relatives. Our aim is for better rehabilitation which we are working towards with the Betsi Cadwaladr University Health Board and the North Wales Brain Injury Service team in Colwyn Bay.

Please contact us if you need help and advice. Branch meetings are held on the third Tuesday of each month at Gamlins, Morfa Hall 141Bath Street Rhyl LL18 3EB from 10am to 1pm. 

Refreshments and a light lunch provided. All welcome. 

Please call 07992 196699 or email denbighshire@headway.org.uk for further information.                    

Mae Headway Conwy & Sir Ddinbych yn cefnogi pobl sydd wedi cael anafiadau i'r ymennydd, eu gofalwyr, eu ffrindiau a'u teuluoedd. Ein nod yw sicrhau gwell safon o adferiad, ac rydym ni'n gweithio tuag at hyn gyda Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd a'r tîm Therapi ac Adsefydlu Cleifion Sydd Wedi Cael Niwed i'r Ymennydd ym Mae Colwyn.

Cysylltwch â ni os oes angen cymorth a chyngor arnoch.

Cynhelir cyfarfodydd Cangen ar yr first ddydd Mercher cyntaf o bob mis yn yr Gamlins, Morfa Hall 141Bath Street Rhyl LL18 3EB , rhwng 10yb a 1yp. Arluniaeth a chinio ysgafn ar gael. Croeso i bawb.

Please call  07992 196699 or email denbighshire@headway.org.uk for further information.