Headway Gwynedd

Organisation details

Address:
Coed Mawr Community centre Coed mawr
Bangor
Gwynedd
LL57 4TB
United Kingdom
Telephone:
07717733967
Email:
gwynedd@headway.org.uk
Services
  • Drop In
  • Family and Carer Support
  • Information
  • Support with Volunteering Opportunities
Activities
  • Art/Crafts
  • Gardening/Allotment
  • Holidays/Outings
  • Other

Meetings

Monthly, 2nd Saturday of each month 11am - 2pm

Coed Mawr Community Centre Coed Mawr Bangor Gwynedd LL57 4TB

07717733967

Further information

Welcome to Headway Gwynedd a Mon


We are a friendly supportive group meeting once a month.


On the second Saturday of every month, we meet at Coed Mawr Community Centre, Bangor from 11:00am.


Meetings are informal social gatherings with occasional speakers, presentations, events and outings. 


All meetings include refreshments on arrival.


The December meeting is usually a Christmas lunch held at a pre-arranged venue.


We welcome new members.


For more information, please call 07717 733967 or email gwynedd@headway.org.uk or visit our Facebook page Headway Gwynedd


We welcome new members.


Please contact our helpline number quoted above for further information and assistance.


Yr ydym yn grwp cefnogol yn cyfarfod ar yr ail Dydd Sadwrn o bob mis yn Ganolfan Coed Mawr, Bangor o 11.00 y bore.


Mae'r cyfarfodydd yn cymdeithasol sydd yn cynnwys ambell siaradwyr, cyflwyniadau, digwyddiadau ac siwrnau bleser. 


Bydd panad neu diod ysgafn ar gael.


Rydym yn croesawu pobl newydd. Os oes gennych ddiddordeb neu angen cymorth cysylltwch a'r llinell cynorthwyo unrhiw bryd.